Διάγνωση πετρελαιοκινητήρων

Εταιρία » Διάγνωση πετρελαιοκινητήρων


Διαθέτοντας όλα τα ειδικά εργαλεία και διαγνωστικά που απαιτούνται για την εύρεση προβλημάτων στους πετρελαιοκινητήρες, παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη.
  • Διάγνωση
  • Εισαγωγή και Εξαγωγή Μπεκ
  • Εισαγωγή και Εξαγωγή αντλίας
  • Έλεγχος χαμηλής και υψηλής πίεσης καυσίμου
  • Μέτρηση αιθάλης

e-bannerespaE’€728X90