Τεχνική Εκπαίδευση

Εταιρία » Τεχνική Εκπαίδευση

diesel
Στις εγκαταστάσεις μας διοργανώνονται σεμινάρια με σκοπό την ολοκληρωμένη ενημέρωση των συνεργατών μας για συστήματα DIESEL όχι μόνο στην θεωρία αλλά και στην πράξη.

e-bannerespaE’€728X90